วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 นายทรงกลด ส่วางวงศ์ หน.สนจ.นำทีมข้าราชการร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 นายทรงกลด ส่วางวงศ์ หน.สนจ.นำทีมข้าราชการร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:26 น.

 อ่าน 2,804

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น.
-สัมมนา เรื่อง "เสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
-บรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย-ลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน" โดย อาจารย์สุรชาติ สงวนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
-บรรยาย เรื่อง "กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" โดย อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 น.

-รับฟังบรรยายสรุปของจังหวัดมุกดาหาร
-รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร โดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ณ ห้องประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 13.00 น.
-ทัศนศึกษาดูงานด้านการค้าการตลาดทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ด่านศุลกากร เส้นทางคมนาคม
-เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
-ศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยาบริเวณตลาดอินโดจีน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 น.

-เยี่ยมชมหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
-เยี่ยมชมวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (พระมหาเจดีย์ชัยมงคล)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด