มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่แม่ดีเด่นและแม่ดีเด่นกิตติมศักดิ์ จำนวน 324 คนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่แม่ดีเด่นและแม่ดีเด่นกิตติมศักดิ์ จำนวน 324 คน

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:17 น.

 อ่าน 2,997

วันนี้(7 ส.ค.58) เวลา 09.00 น.  เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติเวียนใกล้มา นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่แม่ดีเด่นและแม่ดีเด่นกิตติมศักดิ์ จำนวน 324 คน จาก 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ
เพื่อเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติในบทบาทของความเป็นแม่ที่มีต่อครอบครับและการอบรมดูแลบุตรหลาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบ 83 พรรษา โดยในปีนี้มีแม่ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติทั้งสิ้นจำนวน 324ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูก ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีในสังคม ให้ลูกให้เห็นความสำคัญของแม่ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยภายในงานได้มีบรรดาลูกๆมาร่วมแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมกับแม่ที่ได้รับรางวัลกันอย่างคับคั่ง

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด