ย้ายหรือโอนข้าราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้ายหรือโอนข้าราชการ

ผู้เขียน:  ชิชนาฏ ศารทประภา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:52 น.

 อ่าน 5,393

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติการ ที่คาดว่าจะว่างอยู่ 2 อัตรา และมีความประจะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

1. การรับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค

    ให้ผู้ขอย้ายยื่นหนังสือขอย้ายพร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ต่อผู้บังคับบัญชาของตน และให้หน่วยงานระดับกองต้นสังกัดส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดสระบุรี พิจารณาต่อไป

2. การรับโอนข้าราชการ

    ให้ผู้ขอโอนยื่นหนังสือขอโอนพร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  จังหวัดสระบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-266600 และ 036-267050 ต่อ 25 ในวันเวลาราชการ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด