ประชุมสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  มาริษา มุขสมบัติ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:05 น.

 อ่าน 2,841

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนผู้แทนสถานศึกษาและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เจ้าของเรื่อง

 

เมื่อเวลา 09.30 น. นาย เรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานในทุกระดับเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชน โดยขอให้ทุกคนยึดจุดเด่นความเป็นไทยเป็นหลักในการทำงานร่วมกันคือมีความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ เคารพนับถือ ซึ่งกันและกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดหวังว่า จะได้เห็นสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง มีพลังทางความคิด ร่วมกันสร้างพลังแผ่นดินที่แข็งแกร่งสืบทอดต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด