การสัมมนามาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนามาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 2,855

วันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 09.05 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนามาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมี คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุวัลลภ ภูวบัณฑิตศิลป์ ประธานหอการค้าภาคกลางตอนบน 1 และคุณอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย รองกรรมการ ผจก.ใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ซึงมีหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ สรรพากรพื้นที่ 1-2 , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , สำนักงานบังคับคดีจังหวัด , สภาอุตสาหกรรมจังหวัด , สภาหอการค้าจังหวัด , ธนาคารกรุงไทย , สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย มีการบรรยาย 2 หัวข้อ คือ 1. พระราชกำหนด ยกเว้นและสนับสนุน การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และหลักการมาตรฐานบัญชีเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME ...โดยกรมสรรพากร / 2.แนวทางและข้อควรปฏิบัติของ SME ในการจัดทำบัญชีเดียว ..โดยสมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย มีบริษัทเข้าร่วม 351 บริษัท ผู้เข้าร่วมสัมมนา 630 คน

ข้อมูลจาก : Line ข่าวสารกรุงเก่า (ป.1 เลขารอง ผวจ.2)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด