ร่วมกันขับเคลื่อนให้คนอยุธยาใส่ใจ"ไอโอดีน"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกันขับเคลื่อนให้คนอยุธยาใส่ใจ"ไอโอดีน"

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:02 น.

 อ่าน 2,950

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประธานเปิดมหกรรมรวมพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มไอโอดีน  เพิ่มไอคิว  ณ บริเวณเวทีมหกรรมอาหารอิ่มอร่อย  คุ้มขุนแผน  ซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งของการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓

การจัดมหกรรมครั้งนี้  เป็นการจัดมหกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของทุกจังหวัดหันมาใส่ใจในการปรุงอาหารที่เสริมไอโอดีน  เพราะไอโอดีนเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มไอคิวให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนของชาติ

การขับเคลื่อนนี้จะแต่งตั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้งจังหวัดเป็นทูตไอโอดีน มีหน้าที่
1.ร่วมขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
2.ให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
3.ตรวจเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
นอกจากนี้ ทุกจังหวัดจะต้องจัดทำประกาศพันธะสัญญา และลงนาม

การจัดกิจกรรมจะกระทำต่อเนื่องจนถึงวันไอโอดีนแห่งชาติ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด