การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)ประจำปี ๒๕๕๒เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)ประจำปี ๒๕๕๒

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:34 น.

 อ่าน 4,047

ดร.ทวี  นริสศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางไตรทิพย์ อยู่เย็น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเรื่อง GPP ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยของหมวด ๔ PMQA  ได้ผลการประเมิน ๔.๙๙๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔๖๐  เป็นอันดับที่ ๑ ของเขต  และเป็นอันดับที่ ๑๓ ของประเทศ

                อ่านต่อรายละเอียด  หรือดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ GPP     และ รายงาน GPP ปี ๒๕๕๑

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด