ที่ อย 0017.1/ ว 4977 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 เรื่องการประชาสัมพันธ์นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0017.1/ ว 4977 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 เรื่องการประชาสัมพันธ์นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:17 น.

 อ่าน 4,271

ด้วยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) “อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก” และแนวทางการขับเคลื่อนโดยมุ่งผลให้ประชาชนพึงพอใจ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้บุคลากรและประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวาง จังหวัดได้ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (http://www.ayutthaya.go.th/) หัวข้อ “ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด” จึงให้ส่วนราชการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าหน่วยงาน/สำนักงาน และสื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดตั้ง "รูปด้านล่างนี้" ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา ผู้ว่าราชการจังหวัด , ป้ายประชาสัมพันธ์
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด