นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1และเขต 3 (นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1และเขต 3 (นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ)

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:16 น.

 อ่าน 2,980

วันนี้ (17 มิ.ย. 58) เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1และเขต 3 (นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

           หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านช้าง อำเภอนครหลวง เพื่อติดตามโครงการ ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะโดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองแบบครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโคกมะยมแบบครบวงจร) 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด