อยุธยา หน้าบ้าน หน้าวัด หน้าโรงเรียน หน้าสถานที่ราชการ น่ามองเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา หน้าบ้าน หน้าวัด หน้าโรงเรียน หน้าสถานที่ราชการ น่ามอง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 17:36 น.

 อ่าน 2,542

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด  "สร้างสภาพแวดล้อมของเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการพัฒนา" โดยดำเนินการตามกลยุทธ์"ส่งเสริมให้เป็นเมืองสะอาด"

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จังหวัดจึงได้มุ่งการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด  โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ  ทั้งนี้ได้นำเรื่องจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เข้าเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรับรองระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับทั้ง ๓๒ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด