สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการอ่านหนังสือของคนอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการอ่านหนังสือของคนอยุธยา

ผู้เขียน:  นงลักษณ์ พรมรักษา จาก สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:19 น.

 อ่าน 2,700

 

                                       

        สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลการอ่านหนังสือของประชากร   พ.ศ. ๒๕๕๔   ระหว่างเดือน  พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๔  ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรัก การอ่าน โดยกำหนดให้วันที่  ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน  และกำหนดให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ 

           สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านหนังสือของประชากร  โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้อ่านหนังสือและไม่อ่านหนังสือ  ความถี่/เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ และสถานที่อ่านหนังสือ เป็นต้น  สำนักงานสถิติฯ ขอความร่วมมือครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนำมาใช้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ

....................

 

 

สำนักงานสถิติพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๓๓-๖๕๘๔-๕

 มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด