โครงการ SMLเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ SML

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:34 น.

 อ่าน 6,145

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VIDEO CONFERENCE) เพื่อมอบนโยบายโครงการ SML ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมดังนี้

1.บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนโครงการ SML โดยรองนายกรับมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์)

2.กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ SML และความคาดหวังกับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

3.บทบาทของจังหวัด อำเภอ และเทศบาล ในการสนับสนุนโครงการ SML โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย

4. บทบาทของนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านในการสนับสนุนโครงการ SML โดยอธิบดีกรมการปกครอง

5. ระเบียบฯขั้นตอนการดำเนินโครงการ SML และบทบาทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด