สกุลเงินในประเทศอาเซียนพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกุลเงินในประเทศอาเซียนพร้อมอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:36 น.

 อ่าน 16,215
สกุลเงินในประเทศอาเซียนพร้อมอัตราแลกเปลี่ยน

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

  สกุลเงิน :  ดอลล่าร์บรูไน      
  1 ดอลล่าร์บรูไน ประมาณ 25.10 บาท
         
                     
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.
The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB)
is approximately 1 BND to 25.10 THB. 
 
 
 ประเทศกัมพูชา
 สกุลเงิน เรียล (Riel)
 150 เรียล ประมาณ 1 บาท
            
 
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia. 
  150 Cambodian Riel = 1 Thai Baht. 
 
ประเทศอินโดนีเซีย
 สกุลเงิน :  รูเปียห์ (Rupiah)
1,000 รูเปียห์ ประมาณ 3.95 บาท
 
          
 
The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia. 
1000 Indonesian Rupiah = 3.95 Thai Baht
 
ประเทศลาว
สกุลเงิน: กีบ (Kip)
1,000 กีบ ประมาณ 4.05 บาท
 
 
        
 
The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos. 
1000 Lao Kip = 4.05 Thai Baht
 
ประเทศมาเลเซีย
สกุลเงิน :ริงกิต (Ringgit)
1 ริงกิตมาเลเซีย ประมาณ 10.40 บาท

        
 
The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia. 
1 Malaysian Ringgit approximately equals 10.40 Thai Baht.
 
ประเทศพม่า
สกุลเงิน : จ๊าด(Kyat)
100 จ๊าด ประมาณ 3 บาท
 
          
 
The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 
100  Myanmar Kyat = 3 Thai baht

ประเทศฟิลิปปินส์ 

สกุลเงิน : เปโซ (Peso)
1.40 เปโซ ประมาณ 0.78 บาท
             

 

 

The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines. 
1.40 Philippine Peso = 0.78 Thai Baht
 
ประเทศไทย
สกุลเงิน : บาท
 
              
The Thai Baht (THB) is the official currency of Thailand.
 
ประเทศสิงคโปร์
สกุลเงิน : ดอลลาร์ (Dollar)
1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ประมาณ 24.40 บาท
               
 
The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore. 
1 Singapore Dollar approximately equals 24.40 Thai Baht.
 
ประเทศเวียดนาม
สกุลเงิน :ด่ง (Dong)
900 ด่ง ประมาณ 1.64 บาท

     

The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam. 
900 Vietnamese Dong = 1.64 Thai Baht

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด