ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS Trainingเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS Training

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09:01 น.

 อ่าน 3,123

ด้วยวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ

1. "สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ" อบรมระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2555

2. "สารสนเทศภภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการน้ำ" อบรมระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2555

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด