ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:41 น.

 อ่าน 1,566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร               ในหน่วยงานภาครัฐ ๓ ภาค คือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) จำนวน ๕ หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด