สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

ผู้เขียน:  นุชศรา อุตะระวิเศษ จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:11 น.

 อ่าน 2,338

 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการฝึกอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/งานด้านพัฒนาพฤตินิสัย) ขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านป้อมโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ค้นหาศักยภาพความถนัดทางอาชีพของตนเองแล้วได้ฝึกปฏิบัติการทำสบู่ธรรมชาติเพื่อเป็นอาชีพเสริมโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ ชัยรัชนีกร  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สคป.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๗ คน......กิจกรรมรายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด