คุมประพฤติจังหวัดเตรียมประสานการจับกุมฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุมประพฤติจังหวัดเตรียมประสานการจับกุมฯ

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 21:00 น.

 อ่าน 3,256

วันที่  ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ อำเภอภาชี กองพันทหารม้าที่ ๑๗  รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี และผู้นำท้องที่ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้กลับมาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ โดยบูรณาการร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด