คณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน ณ สนามฝึกยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน ณ สนามฝึกยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:44 น.

 อ่าน 2,687

วันนี้ (๒๕ ก.ย. ๕๕) นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน(ปืนพกสั้น) ให้กับกรรมการหมู่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ณ สนามฝึกยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายนัทธี  บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ

เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยให้บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมปฎิบัติเพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว มีจุดมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาพื้นที่และกลุ่มปัญหาที่ยังมีระดับปัญหารุนแรง ได้แก่การตรวจสถานบริการ การจัดระเบียบสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมประเภทต่างๆในพื้นที่ให้น้อยลง

ด้วยการสนธิกำลังระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ซึ่งข้าราชการฝ่ายปกครองในส่วนของการปราบปรามจะเน้นเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเป็นองค์ประกอบในการปฎิบัติงาน โดยเฉพาะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ยังไม่มีความรู้เรื่องการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืน การเรียนรู้อย่างถูกวิธี  เพื่อไปประกอบการพิจารณาการขอมีและการใช้อาวุธปืน  ตลอดจนมีความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด