ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:43 น.

 อ่าน 8,717

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และคณะข้าราชการในสังกัดรับเสด็จ
                ในงานมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ที่ร่วมจัดนิทรรศการของชมรมพร้อมพานักเรียนร่วมรับเสด็จฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)อำเภอลาดบัวหลวง นำโดยนายยืนยง หนูนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวหลวงฯ และนายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.๒ได้รับพระราชทานเข็มผู้บริจาคเงินร่วมสนับสนุนโครงการจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ พร้อมร่วมฉายพระรูป
 

แหล่งข่าว www.obec.go.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด