ผู้ว่าฯ อยุธยา สั่งเตรียมการฯ ปัญหาภัยแล้งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯ อยุธยา สั่งเตรียมการฯ ปัญหาภัยแล้ง

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:43 น.

 อ่าน 2,607

        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า ขณะนี้ฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำ หรือน้ำที่สำรองไว้มีค่อนข้างน้อย ประกอบกับเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกใหม่เร็ว จึงเกรงว่าช่วงเก็บเกี่ยวในอีก ๓ - ๔ เดือนข้างหน้า น้ำที่สำรองไว้อาจปล่อยมาไม่ได้ ดังนั้น ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธาจึงกำชับให้เกษตรตำบลและเกษตรอำเภอ สำรวจพื้นที่การเกษตรที่เริ่มเพาะปลูกและจำเป็นต้องใช้น้ำ รวมถึงการประสานกับสำนักชลประทาน ในการบริหารจัดการให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
        อย่างไรก็ตาม หากระบบประปาในหมู่บ้านที่อาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ อาจต้องเข้าไปบริการเรื่องน้ำดื่มน้ำสะอาด ให้กับหมู่บ้านที่อยู่นอกแหล่งน้ำด้วย
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด