ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "อาเซียนศึกษา"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "อาเซียนศึกษา"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:41 น.

 อ่าน 2,417

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อาเซียนศึกษา" วันที่ 24-25 มกราคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเพื่อกระตุ้นให้นำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี/โท) 500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด