ประชุมตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17:26 น.

 อ่าน 2,214

        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. และลงตรวจพื้นทีี่กลุ่มปลูกผัก ตำบลสิงหนาท. อำเภอบางไทร ในวันที่15 มีนาคม 2556


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด