ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และวาดภาพ "ทุ่งมะขามหย่องผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" งานรำลึกครบรอบ ๑ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และวาดภาพ "ทุ่งมะขามหย่องผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" งานรำลึกครบรอบ ๑ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

ผู้เขียน:  ธันยชนก แดงน้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:51 น.

 อ่าน 8,513

      ผลการประกวดภาพถ่าย

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ  ภาพในหลวงในดวงใจ

เจ้าของภาพ   นายปิยณัฐ  สุกหน่าย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ภาพครั้งหนึ่งในชีวิต

เจ้าของภาพ   นางสาวสุรีย์ฉาย    เคร่งครัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ภาพช้าง...กับความจงรักภักดี

เจ้าของภาพ    นางสาวกมลชนก  ไตรนาค

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย   ภาพวันที่รอคอย

เจ้าของภาพ  นายประทีป  ขาวดารา

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย   ภาพพร้อมเพรียง  สามัคคี  ด้วยใจภักดิ์

เจ้าของภาพ   นางสาวดวงกมล  มโนมัยนุกุล

 

                ผลการประกวดวาดภาพ

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

เจ้าของผลงาน    เด็กชายภาณุพงศ์  สามสี  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

เจ้าของผลงาน   เด็กชายปวริศ  ศุภเลิศ   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เจ้าของผลงาน   เด็กหญิงพิณวีณา  ฤกษ์ประกอบ   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

เจ้าของผลงาน    เด็กหญิงธีรดา  โรงนวน    โรงเรียนวัดจำปา

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

เจ้าของผลงาน   เด็กหญิงรำไพพรรณ  ศักดิ์ธนวัฒน์   โรงเรียนประตูชัย

 

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

เจ้าของผลงาน   นางสาวสุภาภรณ์  พูลประดิษฐ์    โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

เจ้าของผลงาน   นางสาวชลดา  สิทธิโชค    โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เจ้าของผลงาน   นายวิศรุต  จุลศรีไกวัลย์     โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

เจ้าของผลงาน   นายภูเบศ  ชลาสินธุ์   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

เจ้าของผลงาน   นายภูเบศ  ชลาสินธุ์   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

 

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ    เจ้าของผลงาน   นางสาวฐิติมา  อารีย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เจ้าของผลงาน   นายพีรพงษ์   เรืองเดช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   เจ้าของผลงาน   นายปกรณ์  เกิดทรัพย์

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย   เจ้าของผลงาน   นางสาวอภิสร  งามสมทรง

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย   เจ้าของผลงาน   นายเทิดศักดิ์  โอสถ

เจ้าของผลงาน  :  เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอร่าม    โรงเรียนวัดศรีประชา

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด