ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:06 น.

 อ่าน 4,249

เรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบัน ภาคเอกชน ประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.00 น. การแต่งกาย ข้าราชการ. เครื่องแบบปกติขาว ให้ติดปลอกแขนทุกข์ เนืี่องจากเป็นช่วงไว้ทุกข์สมเด็จพระสังฆราชฯ พนักงานของรัฐ เครื่องแบบประจำหน่วยงาน บริษัทเอกชน ชุดสากลสีเข้ม ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางพานพุ่ม ถวายสดุดีเฉิลมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด