โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:38 น.

 อ่าน 4,792

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนให้เด็กรับประทานอาหารมื้อเช้าก่อนเข้าเรียน หลังพบเด็กมีพฤติกรรมงดอาหารเช้าในระดับประถมศึกษา เนื่องจากไม่มีเวลาเพราะตื่นสายหรือผู้ปกครองต้องไปทำงานแต่เช้ารวมถึงโรงเรียนไม่ได้เตรียมอาหารเช้าไว้บริการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ และมีชีวิตที่ดีขึ้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด