สนจ.อย. รับโล่เกียรติยศฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนจ.อย. รับโล่เกียรติยศฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:23 น.

 อ่าน 2,820

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ในการสัมมนาดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย วราเทพ รัตนากร)ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและประธานเปิดการสัมมนาฯได้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เข้ารับ โล่เกียรติยศฯ จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (แทน)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด