สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดสรรเงินรายได้ของสมาคมฯมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดสรรเงินรายได้ของสมาคมฯมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:19 น.

 อ่าน 4,026

ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดสรรรายได้ของสมาคมฯ ให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2559 แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และได้กำหนดพร้อมกันในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งทางจังหวัดฯร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการมอบทุนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาฯ เพิ่มเติมจากหน่วยงาน บุคคล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท ทำให้มีเงินทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับสมาชิกสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดนเกณฑ์ตัดสินจากระดับผลการเรียน  ต้องไม่ต่ำกว่า ค่าคะแนนระดับ 3.00 ขึ้นไป

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด