กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนและการบันทึกข้อมูลมวลชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนและการบันทึกข้อมูลมวลชน

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:48 น.

 อ่าน 5,775

  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และการบันทึกข้อมูลมวลชน กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

                โดยทางกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และการบันทึกข้อมูลมวลชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านมวลชนของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ได้มีการบรูณาการด้านมวลชน ทุกกลุ่มทุกประเภท สร้างเครือข่ายภาคมวลชนให้มีความเข้มแข็ง มีอุดมการณ์รักชาติ มีความสามัคคี ร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เครือข่ายประจำหมู่บ้านได้มีข้อมูลมวลชนที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้อย่างแท้จริงและพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ใน กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา และแกนนำมวลชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการด้านเครือข่ายมวลชนเข้มแข็ง ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ดีมีสุข


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด