สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดวางระบบผังโครงข่ายคมนาคมจังหวัดฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดวางระบบผังโครงข่ายคมนาคมจังหวัดฯ

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:18 น.

 อ่าน 2,561


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด