ให้การต้อนรับประธานวุฒิสภาออสเตรียและคณะฯ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้การต้อนรับประธานวุฒิสภาออสเตรียและคณะฯ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:53 น.

 อ่าน 2,258

  

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เมื่อเวลา 10.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การ
ต้อนรับประธานวุฒิสภาออสเตรียและคณะฯ  ในการเยี่ยมชมโบราณสถานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด