ลักษณะภูมิประเทศ ฟิลิปปินส์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะภูมิประเทศ ฟิลิปปินส์

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:09 น.

 อ่าน 16,543

ลักษณะภูมิประเทศ ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ จะประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่จริงประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้น นอกนั้นเป็นเกาะภูเขาไฟและเกาะขนาดเล็ก ซึ่งบางแห่งจะจมอยู่ใต้ทะเลขณะที่น้ำขึ้นสูงสุด

นอก จากนี้ ยังมีเกาะที่ยังไม่ได้สำรวจ และไม่มีชื่อเรียกอีกกว่า 2,500 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเล การเดินทางระหว่างเกาะจึงใช้เครื่องบินเป็นหลัก

ด้วย สภาพทางธรณีวิทยาทำให้ฟิลิปปินส์มักประสบปัญหาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุอยู่ เนือง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภูมิศาสตร์บ่อยครั้ง

ปัจจุบัน มีภูเขาไฟอย่างน้อย 22 ลูก ยังคุกรุ่นพร้อมปะทุตลอดเวลา ภูเขาไฟสำคัญ ได้แก่ มายอน (Mayon) ใกล้เมืองลีกาสปี (Legaspi) ตาอัล (Taal) อยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลา ปินาตูโบ (Pinatuboo) ซึ่งระเบิดไปเมื่อ พ.ศ.2534 และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเวลาต่อมาและ อาโป (Apo) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยมีความสูงกว่า 2,954 เมตร อยู่บนเกาะมินดาเนา

ภูมิประเทศของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะหลัก แบ่งเป็นเขตการปกครองตามเกาะได้เป็น 17 เขต (Regions) ดังนี้

1. หมู่เกาะลูซอน (Luzon) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา มี 8 เขตการปกครอง

2. หมู่เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางตอนใต้ มี 6 เขตการปกครอง

3. หมู่เกาะวิสายาห์ (Visayas) อยู่ทางตอนกลางของประเทศ มี 3 เขตการปกครอง

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 24 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด