การประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:36 น.

 อ่าน 2,415

          สำนักงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จัดประชุมทางไกลแบบ   Web conference ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้กับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อรับถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติ  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด