ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:36 น.

 อ่าน 1,914

                         ด้วยสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติงาน“การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ”เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การภายใต้

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 หลักสูตร

ประกอบด้วย

หลักสูตรที่ 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณภาครัฐ

หลักสูตรที่ 2. การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนและโครงการ

                       โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

                              สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

                            คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกาณ์มหาวิทยลัย

                               โทร 02-218-7234-,02-218-7237

                                         โทรสาร 02-254-1380


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด