ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:29 น.

 อ่าน 3,049

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจะเวียนมาถึง ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ราย

จึงขอแสดงความยินดี และขอเชิญข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ (อาคาร ๔ ชั้น) ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ >> ประกาศจังหวัด

กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นางโสภา  พิชัยณรงค์     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) โรงพยาบาลเสนา
๒) นางจุไรรัตน์ เอิบกมล      ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่
                                            การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๑
กลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๔ จำนวน ๒ ราย  ได้แก่
๑) นายธวัชชัย เรืองทอง     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.ดอนทอง อำเภอเสนา
๒) นายสุริยะ เขียวมณี          พนักงานเปล ป.๑ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด