รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:37 น.

 อ่าน 5,421

วันนี้ (26 ธ.ค.57) เวลา 09.30 น.  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557 ผู้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" รับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว และเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ ทำพิธีมอบประกาศ กับผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 7 ราย
1.นางแก้วตา  เทพมาลี        ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้
2.นางรัชนี  ตันปิ่นเพชร        ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้
3.นายศักดิ์เสถียร  สวนสุข    ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
4.นายไพศาล  หิรัญสาลี        ตำแหน่งเดิม           อธิบดีอัยการภาค 1
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้ตรวจราชการสำนักงานอัยการสูงสุด
5.นายปฏิพงษ์  สละสวัสดิ์      ตำแหน่งเดิม           อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สำนักอัยการสูงสุด
6.นางสาวบงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน์        ตำแหน่งเดิม           อัยการประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.นายจรินทร์  ตันชัชวาล        ตำแหน่งเดิม           อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีและช่วยเหลือประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด