๒๕ มี.ค. ๕๗ เปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดบางสงบ อำเภอมหาราชเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕ มี.ค. ๕๗ เปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดบางสงบ อำเภอมหาราช

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:12 น.

 อ่าน 1,858
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำเกษตรแผนใหม่สู่เกษตรกร
เช้าวันนี้ (๒๕ มี.ค.2557) ที่วัดบางสงบ อำเภอมหาราช นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ช่วยเหลือพสกนิกรและเกษตรกรในทุกพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
นายวิทยา ผิวผ่อง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องเกษตรและประชาชนอำเภอมหาราช และเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้นำกิจกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและเหมาะสมมาเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกร เชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะนำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปปรับใช้แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด