การฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:27 น.

 อ่าน 3,848

         นายอภิชาต  สุติคา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นประธานในพิธีเปิดการ              ฝึกอบรมเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ณ   ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่   ต. บางไทร                  อ.บางไทร    จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557  ตามโครงการ            พัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันพุธที่   23  เมษายน   2557                  เวลา 09.00 น.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด