ขยายระยะเวลาสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยายระยะเวลาสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:05 น.

 อ่าน 2,953

จังหวัดได้มีหนังสือ ที่ อย 0017.1/ว 709 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557 เชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2557  ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายระยะเวลาการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ออกไปเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยหน่วยงานสามารถจัดทำเอกสารการสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ที่ www.opdc.go.th) และจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด