๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมคืนความสุขในทุกอำเภอ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมคืนความสุขในทุกอำเภอ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:03 น.

 อ่าน 1,910
ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร  แต่จากนี้ไปชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  ครอบครัวมีความสามัคคี  มีความยอมรับในความเห็นต่างทางการเมือง  โดยจังหวัดได้จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด  และในระดับอำเภอทุกอำเภอ
 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  และได้รับมอบนโยบายมาปฏิบัติ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ระดับจังหวัด  พร้อมทั้งสั่งการไปยังทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อสร้างความสุข ความสามัคคีให้กลับมาโดยเร็ว
 
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัด  และได้ติดตามผลในการปฏิบัติการของจังหวัดให้สอดคล้องกับ ประกาศ คำสั่ง ของ คสช. เพื่อรายงานโดยตรงไปยังกระทรวงมหาดไทย  โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมของรายอำเภอ ดังนี้
         - ๑๖ อำเภอ จัดกิจกรรมคืนความสุข ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
         - วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  จัดกิจกรรมคืนความสุข ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด