คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมรับขวัญแม่โพสพและท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมรับขวัญแม่โพสพและท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:03 น.

 อ่าน 2,147

นางเบญจมาภรณ์    สัญโญชน์วิทย์   คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง  ปี ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๒  กิจกรรมรับขวัญแม่โพสพและท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น 
อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  ดร.วิทยา   ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด