ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ฯ ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางจากประเทศบังคลาเทศ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ฯ ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางจากประเทศบังคลาเทศ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:44 น.

 อ่าน 1,883

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 35 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อแนวทางและประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้
เวลา 09.00-10.00 น     รับฟังบรรยายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง "แนวทางและประสบการณ์ในการบริหาร  
                                       การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
เวลา 10.30-11.30 น.    ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจากนายกเทศมนตรี เรื่อง "การบริหารงานเกี่ยวกับ
                                       ท้องถิ่นและผลการดำเนินการต่างๆ"
เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม)
เวลา 13.20-14.00 น.    เยี่ยมชมวัดมหาธาตุ
เวลา 14.10-14.50 น.    เยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชญ์
เวลา 15.00-16.00 น.    เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด