หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือน ๗ สัญญาณอันตรายมะเร็งภัยเงียบเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือน ๗ สัญญาณอันตรายมะเร็งภัยเงียบเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:38 น.

 อ่าน 2,322

หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือน ๗ สัญญาณอันตรายมะเร็งภัยเงียบเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

 

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ติดต่อกันหลายสิบปี ล่าสุดในปีพ.ศ.๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวิต
๖๑,๐๘๒ ราย เป็นชาย ๓๕,๔๓๗ ราย และหญิง ๒๕,๖๔๕ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ

"โรคมะเร็ง" เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มอัตราการเกิดของโรคเพิ่มขึ้น โดยมะเร็ง
ที่พบบ่อยในชายคือมะเร็งตับและมะเร็งปอด ที่พบบ่อยในหญิงคือมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  โดยที่ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  โรคมะเร็งบางชนิดถ้าตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรกจะสามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ แต่โรคมะเร็งบางชนิดสามารถทำได้เพียงการบรรเทา
ความเจ็บปวดทรมานของผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าที่ไม่ได้ทำการรักษาเท่านั้น

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีสาเหตุส่งเสริม ได้แก่ เชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งโพรงจมูก, เชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะอาหารเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหาร, พยาธิใบไม้ในตับ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งทางเดินน้ำดี ,สารเคมีหลายชนิดก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น พวกแอสเบสทอส นิเกิล โครเมี่ยม ทำให้เกิดมะเร็งปอด, ยาบางชนิด เช่น ฮอร์โมน ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง

วิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง คือ พยายามหลีกเลี่ยงจากสารก่อมะเร็งดังที่กล่าวแล้ว  และเนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคล ประชาชนจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
เช่น การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา นอกจากนั้นแล้วต้องพยายามใช้ชีวิตที่ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
เลือกรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารที่มีราขึ้น ลดอาหารไขมัน ลดอาหารดองเค็มอาหารปิ้ง ย่าง รมควัน
ไม่กินอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลา ปลาจ่อม จะเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ หยุดหรือลดสูบบุหรี่ ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลี่ยงแสงแดดจัดซึ่งจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง และควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้         

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวต่อว่า สัญญาณเตือน ๗ ประการ ที่อาจจะแสดงว่าเป็นอาการของโรคมะเร็ง ได้แก่ ๑.)มีการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เช่น มีเลือดออก ท้องเสียหรือท้องผูกผิดปกติ ๒.)มีแผลเรื้อรัง
ที่ไม่หายนานมากกว่า ๓ สัปดาห์ ๓.)มีเลือดออก หรือมีน้ำคัดหลั่งไหลออกมาจากบริเวณช่องต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติ
เช่น หัวนม จมูก ช่องคลอด ๔.)คลำพบก้อนที่เต้านม หรือที่อื่นๆ ของร่างกาย ๕.)ท้องอืด อาหารไม่ย่อย มีอาการปวดท้อง
กลืนลำบาก เป็นต้น ๖.)ไฝ หรือจุดเล็กๆ ตามร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โตขึ้น มีสีผิดปกติหรือมีเลือดออก           ๗.)อาการไอที่ผิดปกติ เช่น ไอปนเลือด ไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบ

 

 

อาการดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาณเตือนที่อาจจะเป็นอาการของโรคมะเร็ง แต่ก็ขอย้ำว่าอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้ ดังนั้น ถ้าสังเกตพบอาการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการตรวจร่างกายเป็นประจำ เช่น การตรวจเต้านมด้วยตนเอง , การตรวจมะเร็งปากมดลูก ก็อาจจะช่วยให้พบมะเร็งระยะเริ่มแรกที่สามารถรักษาหายได้  สิ่งที่สำคัญคือการสังเกตตนเอง หากรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กับร่างกายควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐ - ๓๕๒๔ - ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด