เชิญประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:04 น.

 อ่าน 2,213

จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร
ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) เพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญท่านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและ
โครงสร้างพื้นฐาน (CWEIR) ภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด