การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:00 น.

 อ่าน 2,077

วันที่ 2 ก.ค.2557 เวลา 14.00 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรี โดยมี พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นหัวหน้าคณะฯ กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการดูแลรักษาความสงบและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด