บางปะหันแผ่นดินธรรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บางปะหันแผ่นดินธรรม

ผู้เขียน:  นพวรรณ รื่นพล จาก อำเภอบางปะหัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:03 น.

 อ่าน 3,330

อำเภอบางปะหัน ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในการเทิดทูนและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้จัดทำกิจกรรมประกวดเรียงความ “บางปะหันแผ่นดินธรรม” เพื่อเสริมสร้างความรักชาติ รักถิ่น ของนักเรียน ในพื้นที่อำเภอในระดับต่างๆ และได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน

The event BangPahan District was organized to promote awareness and realization through the grace of the monarchy. Led to the common practice of honor and maintaining the monarchy. The preparation of an essay contest. "BangPahan the fair" to strengthen their patriotism, love of students in the district at various levels. And awarded to students who have been awarded on August 4, 2557 at the Conference Room BangPahan District.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด