สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:12 น.

 อ่าน 2,560

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียนเชิญ นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา
2. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือก ระดับปรถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประตูชัย  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม  โรงเรียนเซนต์แมรี
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)


 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด