การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:57 น.

 อ่าน 2,122

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 - 25 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 ประเภท รวม 194 ทุน ดังนี้

     1) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน

     2) ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 8 ทุน

     3) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 ทุน

     4) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 3 ทุน

     5) ทุนสายออกบัตรธนาคาร ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ทุน

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด