โครงการคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ให้แก่สตรีในจังหวัดฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชน มายุครบ 5 รอบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ให้แก่สตรีในจังหวัดฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชน มายุครบ 5 รอบ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:07 น.

 อ่าน 1,926

วันนี้ (4 ธ.ค.57) ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิกาจญนบารมีและภาคีเครือข่ายสตรีในจังหวัดฯ
 นายแพทย์พิทยา ไพบูลศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม สูงเป็นอันดับ 1 ของโรงมะเร็งในประเทศไทย โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษามะเร็งเต้านมแล้ว จำนวน 691 ราย และพบว่ามีอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม ถึงร้อยละ 3.7 ต่อประชากร 1 แสนคน และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง คือ กลุ่มสตรีที่มีอายุมากกว่า30 ปีขึ้นไป
 นายแพทย์พิทยา ไพบูลศิริ กล่าวอีกว่า จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ โดยเชิญชวนสตรีที่มีอายุระหว่าง 30-70 ปี เข้าตรวจเต้านมผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพและความแม่นยำในการตรวจสอบสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังมี การจัดกิจกรรมให้ประชาชนสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองทุกราย โดยมีเป้าหมายกว่า 168,000 ราย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองมะเร็งในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนตลอดจนการเฝ้าระวังในการเกิดโรค ลดผู้ป่วยและลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมในสตรี ทั้งนี้หากพบว่ามีอาการผิดปกติของเต้านมให้รีบปรึกษาแพทย์ เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด