การประชุมสรุปการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมสรุปการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:49 น.

 อ่าน 2,155

วันนี้ (14 ม.ค.58) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557 และคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557  ครั้งที่ 5/2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สรุปภาพรวมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557
การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 318,083 คน โซนกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมคาราวานสินค้า กิจกรรมกาชาด กิจกรรมตลาดย้อนยุค กิจกรรมเวทีกลาง และกิจกรรมสินค้า OTOP
-กิจกรรมที่ประชาชนชอบมากที่สุด ได้แก่
1.กิจกรรมกาชาด  ร้อยละ 69.5
2.กิจกรรมตลาดย้อนยุค  ร้อยละ 60.3
3.กิจกรรมคาราวานสินค้า  ร้อยละ 60.2
4.กิจกรรม OTOP  ร้อยละ 43.3
5.กิจกรรมการแสดงแสง-เสียง  ร้อยละ 38.0
-ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน ได้แก่
1.สถานที่จัดงาน  ร้อยละ 86.3
2.ภาพรวมการจัดงาน  ร้อยละ 80.8
3.การประชาสัมพันธ์ภายในงาน  ร้อยละ 80.1
4.การรักษาความปลอดภัย  ร้อยละ 79.6
5.การบริการรถนำเที่ยว  ร้อยละ 78.5
-ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่
1.ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ำ  ร้อยละ 70.2
2.จุดทิ้งขยะ  ร้อยละ 72.3
3.ไฟส่องสว่างรอบถนนบริเวณงาน  ร้อยละ 73.8
4.การจัดการจราจร  ร้อยละ74.6
5.ป้ายบอกทาง  ร้อยละ 74.6


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด