การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:40 น.

 อ่าน 1,981

วันนี้ (3 ก.พ.58) เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม วีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
2.ประเภทเรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียนมากที่สุด
3.จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
4.กลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรัฐบาล (ชื่อกลุ่ม ชื่อผู้นำกลุ่ม จำนวน ประเด็นข้อเรียกร้อง แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น)
5.แนวโน้มการเพิ่มหรือลดลงของเรื่องร้องเรียนในจังหวัด
6.ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด